Samo 🥩 marketingowego know-how

Dzięki któremu ogarniesz marketing w swojej firmie ↓

„Marketing dla przewodników  – CASE STUDY z gotowym planem marketingowym do powielenia i wdrożenia”

To ponad 50 stron GOTOWEGO PLANU MARKETINGOWEGO do powielenia 1:1 dla przewodników. Znajdziesz tu również analizę wyników Oli z Madery i opis działań, które zostały wdrożone krok po kroku.